GALERIA PAŁAC

Internetowa „Galeria Pałac” jest alternatywą do od lat działającej w naszej placówce "Galerii Pałac".
Strona powstała z potrzeby prezentacji najciekawszych prac naszych uczestników, co w związku z termomodernizajcą Pałacu Młodzieży nie jest możliwe w galerii stacjonarnej.
Do naszej stacjonarnej galerii zaprosimy Państwa z powrotem w przyszłym roku.

 

„Galeria Pałac” jest stałym miejscem w Pałacu Młodzieży, integralnie związanym z pracownią plastyczną - ,,Pałacowym Centrum Wyobraźni”, przeznaczonym do prezentacji, upowszechnienia oraz promocji twórczości dzieci i młodzieży.
Do „podzielenia się” swoją twórczością w środowisku dziecięco-młodzieżowym zapraszani są także artyści profesjonalni i nieprofesjonalni, uprawiający różne dyscypliny artystyczne, takie jak: malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, fotografia, performance i inne. Galeria to miejsce stałego kontaktu ze sztuką. Tutaj odbywają się spotkania z twórcami - wernisaże, prelekcje, wystawy, itp. Tu także mają miejsce prezentacje dorobku semestralnego oraz podsumowującego rok szkolny uczestników zajęć pracowni: plastycznej, fotograficznej oraz filmowej. Najzdolniejsi i najbardziej pracowici młodzi ludzie z Pałacu Młodzieży, jak również z innych placówek mają możliwości zaprezentowania tutaj, swojej pierwszej w karierze artystycznej indywidualnej wystawy prac. Rozwijają poczucie własnej wartości oraz wiary we własne możliwości. W „Galerii Pałac” odbywają się spotkania z twórcami oraz ludźmi interesującymi się sztuką, na szczeblu miejskim, regionalnym i ogólnopolskim. Na otwarcie wystaw zapraszani są autorzy prac, przedstawiciele władz lokalnych, dyrekcja, nauczyciele Pałacu Młodzieży oraz rodzice dzieci i młodzież. „Galeria” bierze czynny udział w organizacji i popularyzacji wielu konkursów, do najważniejszych z nich należą:
- Ogólnopolskie Biennale Plakatu „Plakat Młodych” (co dwa lata),
- Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Dziecko i Jego Świat” (co rok).
Jedynym z istotnych elementów działalności „Galerii Pałac” jest utrzymywanie kontaktów z byłymi uczestnikami pracowni artystycznych Pałacu Młodzieży (ich absolwentami). Studenci i absolwenci różnych uczelni artystycznych zapraszani są do zaprezentowania swej twórczości w środowisku dziecięco-młodzieżowym.

„Galeria Pałac” zajmuje się także organizowaniem wyjść i wyjazdów dzieci i młodzieży oraz kadry nauczycielskiej w celu wzięcia udziału w ważnych wydarzeniach artystycznych (plenery, wystawy, przeglądy, spotkania z twórcami itp.). „Galeria” współpracuje również z innymi placówkami i galeriami, np.: Galerią Miejską BWA, „Galerią Wspólną”, „Galerią nad Brdą”, Muzeum fotografii.

„Galeria Pałac” to także miejsce spotkań nauczycieli z rodzicami uczestników zajęć w Pałacu Młodzieży. Na spotkaniach tych omawia się sprawy związane z postępami w edukacji plastycznej, uczestnictwem w konkursach, osiągnięciami artystycznymi. Uczestnicy wystaw zdobywają wiedzę z zakresu sztuk pięknych, poprzez kontakt ze sztuką rozwijają twórcze osobowości.

Dzięki programowej różnorodności galeria daje dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwość poszerzania skali artystycznych porównań, a poprzez spotkania, wystawy i wyjazdy poznawania tego, co dzieje się w sztuce w kraju i na świecie.
Zaprezentowane w „Galerii” prace wykonane w tradycyjnych technikach, ale też i stworzone „nowe rzeczy” (nowe obiekty), nowe symbole cywilizacyjnie konieczne, odkrywają przed widzem nową rzeczywistość, która jest płynnym przejściem z przeszłości w przyszłość.
Opiekun galerii: Ewa Wanko-Jastrowska

aktualizacja 23.04.2018   ©  Pałac Młodzieży